zaterdag 30 oktober 2010

Tussen terugkeer en vertrek

Gegrepen en bewogen keerden wij afgelopen november terug uit het achterland van Ghana. Het is een vreemde gewaarwording om het leven van alledag weer binnen te treden met zoveel rijkdom die je in die enkele weken tot je hebt mogen nemen….de rijkdom die je hebt mogen brengen…de dankbaarheid die je hebt mogen lezen in de ogen van de lokalen…het leed aldaar welke je met elkaar hebt gedeeld….het eeuwigdurende conflict tussen de Mamprusi en de Kusasi, de rassenrellen en de avondklok, maar ook de levensvreugde en de strijdbaarheid, broederschap en samenwerking. Het is vreemd opkijken wanneer je weer terug bent op je eigen werkplek en je alles bij de hand hebt, bijvoorbeeld een behoorlijke afzuiger en afdoende instrumenten. Ik keek ervan op…



In vele opzichten en boordevol enthousiasme hebben wij het afgelopen jaar getracht fondsen te werven voor de Stichting Vrienden van Bawku. Variërend van presentaties bij diverse Rotaryclubs tot Golfevents en individuele giften. We zijn zo blij met al deze donaties!….Elke donatie, hoe klein ook, betekent vooruitgang. En gezien de kleinschaligheid, is het leuk dat elke donateur zijn eigen kleur eraan kan geven.


- Rotaryclub Ede-Kernhem stelde een bedrag van 2.500,- Euro beschikbaar voor de aanschaf van noodzakelijke operatie-sets


- Individuele bijdrage van één van de RCA leden, Ton Theunis, voor de aanschaf van 10 schooluniformen.


- Rotaryclub Almere doneerde 500,- Euro voor dit Afrika-project


- Rotaryleden RCA Almere, Dick van Essen en Ben Spelbos, doneerden individueel de greenfee voor Ballatje Bawku


- Een individuele gift van mijn vrienden Annemiek en Ruudje


- De opbrengst van Balletje Bawku….het geslaagd Golf Benefiet!! 8.000 Euro…




Het afgelopen jaar heb ik doorlopend contact gehad met Ghana. Met Zulaiya, van het internetcafé….met Shafawu, tolk en verpleegkundige op de Poli gynaecologie…en met Alice, Presby church en het kinderdagverblijf. De één wenst een laptop, de ander vraagt om een chain, finger ring and ear rings en de derde vraagt niets.


Zulaiya heb ik financieel ondersteund bij het opstarten van een vervolgopleiding, echter het is maar de vraag of het geld daar daadwerkelijk aan wordt besteed. Het kan maar zo zijn dat het bedrag gebruikt wordt voor een begrafenis of voor het onderhoud van de familie, in de zin van het aanschaffen van een geit. Dit keer zullen we dan ook bescheiden zijn in het uitdelen van allerhande dingen…een leer van de vorige keer….Geen functie in de zin van sinterklaas, al neig je daar wel toe….Je kunt je niet voorstellen wat je dan overkomt. Vol overgave en compassie zullen we daar beslist zijn en iets willen en kunnen betekenen…..vanuit het hart….maar met één doelstelling: Voor de mensen in Bawku….onze vrienden….voor de Stichting Vrienden van Bawku…Their Future!


Balletje Bawku: 8000 euro (door Gé Bouw)


De tweede editie van het benefiet golftoernooi Balletje Bawku heeft liefst 8000 euro opgeleverd. De stichting Vrienden van Bawku (www.bawkuhospital.org) ondersteunt met raad en daad het Bawku Hospital in het uiterste noordoosten van Ghana. De bevolking is erg arm en de medische voorzieningen zijn nog steeds marginaal.


De organisatoren Coen van Empel en Gé Bouw waren er in geslaagd een volle bak (84 deelnemers) te krijgen. De wedstrijdleiding was in deskundige handen bij Rob Leijder. De zon bleef verscholen achter een stevig wolkendek, maar er viel geen spatje regen. De baan van de Edese, gratis beschikbaar gesteld door de club, lag er prachtig bij, waardoor iedereen met volle teugen kon genieten.


Na afloop bleek de prijzentafel goed gevuld dankzij een aantal gulle sponsoren. De winnaars van de greensome wedstrijd waren:


1. Charles Verdier en Marcel Doelman


2. Rien Bos en William Claasen


3. Lisette Bouw en Nico van Schaik


De avond werd afgesloten met een buffet, waarbij Jaap en het personeel van Sweetspot zich van hun beste kant lieten zien. De stemming was opperbest en werd nog beter door de trekking van de loterij. De stichting Vrienden van Bawku dankt de deelnemers, de sponsoren en de Edese Golf Club voor het geweldige resultaat van dit evenement.